0
OBSZARÓW SPECJALIZACJI
0
LAT DOŚWIADCZENIA
0
RADCÓW PRAWNYCH

 

O NAS

Jesteśmy przekonani, że najważniejszy jest sukces naszych Klientów. Pragniemy mieć w nim swój udział, zapewniając pomoc i obsługę prawną na najwyższym poziomie. Dzięki temu mogą skupić się na tym co ważne — rodzinie, pracy lub biznesie.

Staramy się być o krok przed potrzebami naszych Klientów prowadzących firmy. Doskonalimy się każdego dnia zgłębiając tajniki branż i sektorów, w których działają. Pozwala nam to dostosować świadczoną obsługę prawną do ich rzeczywistych potrzeb.

Wierzymy, że nie mniej ważny niż powodzenie w życiu zawodowym jest spokój w życiu prywatnym. Dlatego w codziennej pracy pochylamy się również nad wszelkimi sprawami dotyczącymi tej sfery życia.

Możesz nam zaufać. Nie teoretyzujemy, tylko znajdujemy rozwiązania.

AKTUALNOŚCI

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Postępowania sądowe i arbitrażowe oraz egzekucyjne

W ramach praktyki procesowej zapewniamy kompleksową i profesjonalną reprezentację przed sądami powszechnymi (zarówno pierwszo-, jak i drugoinstancyjnymi), Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi. Reprezentujemy również klientów przed krajowymi sądami arbitrażowymi (instytucjonalnymi i ad hoc).

Prawo spadkowe i planowanie spadkowe

Pomagamy Klientom przeprowadzić postępowanie spadkowe obejmujące stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Przygotowujemy projekty umów o dział spadku lub sprzedaży udziału w spadku. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących unieważnienia testamentu spadkodawcy i sprawach o zachowek.

Prawo rodzinne

W ramach praktyki prawa rodzinnego zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych, o orzeczenie alimentów oraz ich podwyższenie/obniżenie, spraw o separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, spraw o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, o zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Specjalizujemy się w reprezentacji Klienta przed sądem, jeżeli jednak w danej sprawie jest to możliwe, to pomagamy również w mediacji.

Nieruchomości

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami, w szczególności w kwestiach związanych z zasiedzeniem, wywłaszczeniem oraz zniesieniem współwłasności nieruchomości. Dokonujemy analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich.

Podatki

Zapewniamy pomoc z zakresu prawa podatkowego, świadcząc w tym zakresie usługi doradcze, przeprowadzając konsultacje i przygotowując ekspertyzy. Analizujemy skutki podatkowe planowanych przedsięwzięć i proponujemy rozwiązania najkorzystniejsze dla Klientów.

Upadłości, restrukturyzacje i postępowanie naprawcze

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego, naprawczego i restrukturyzacyjnego. W ramach tej praktyki doradzamy i reprezentujemy Klientów w prowadzonych z ich udziałem postępowaniach, zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Doradzamy Klientom przed ogłoszeniem upadłości i przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, także z opcją zawarcia układu.

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji, na które składa się prawo antymonopolowe, prawo subwencyjne oraz prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa, która wymaga umiejętności analitycznego myślenia i pogłębionej wiedzy.

Prawo spółek

Korzystając ze zdobytego doświadczenia pomagamy naszym Klientom w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach. Opracowujemy i pomagamy wdrożyć koncepcję struktury prawnej i organizacyjnej prowadzonej przez nich działalności, kierując się przy tym zasadą poszukiwania najskuteczniejszego rozwiązania dla Klienta.

Prawo zamówień publicznych

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywane podczas współpracy zarówno z Zamawiającymi, jak i Wykonawcami, daje nam szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności, które wykorzystujemy w toku postępowań.

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej — umów licencyjnych czy umów o przeniesienie praw własności intelektualnej. Reprezentujemy Klientów w sporach o ochronę praw autorskich.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Specjalizacje: podatki, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo zamówień publicznych, upadłości, restrukturyzacje i postępowania naprawcze, prawo spółek. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo korporacyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie, odszkodowania, ceny transferowe, postępowanie podatkowe i karnoskarbowe. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo rodzinne, prawo nieruchomości, prawo spadkowe, prawo geologiczne i górnicze, prawo wykroczeń, postępowania ws. funduszy europejskich. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo spółek, prawo nieruchomości, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo spadkowe. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo umów handlowych i gospodarczych, przekształcenia przedsiębiorstw. Czytaj więcej →
Specjalizacje: arbitraż, prawo konkurencji, prawo nieruchomości, prawo spadkowe i planowanie spadkowe, prawo spółek. Czytaj więcej →
Specjalizacje: zamówienia publiczne, mediacje cywilne, gospodarcze i rodzinne. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie i prawa pokrewne. Czytaj więcej →
Specjalizacja: prawo odszkodowawcze. Czytaj więcej →
Specjalizacja: windykacja należności. Czytaj więcej →

Marta Nawacka

Administracja