W swojej decyzji z lipca tego roku Komisja Europejska nałożyła na wiodących producentów ciężarówek najwyższą karę w swojej historii w łącznej wysokości 2 926 499 000 € za naruszenie przepisów unijnego prawa konkurencji. Komisja ustaliła, że ukarani producenci przez 14 lat, od 1997 r. do 2011 r., ustalali ceny przedmiotowych pojazdów i dokonywali uzgodnień dotyczących kosztów,…

Nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych, a także ostatnie kontrole podatkowe sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców poznaje znaczenie tzw. cen transferowych w obrocie gospodarczym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów szkoliliśmy się w praktycznych aspektach stosowania nie do końca jasnych przepisów podatkowych. Szczególną uwagę poświęciliśmy zmianom, które mają zacząć obowiązywać od początku 2017 r. Z jednej strony…