Spieszymy donieść, że doradca restrukturyzacyjny z licencją o numerze 1362 to też radca prawny z naszej Kancelarii Bartosz Grenda. Bartosz Grenda złożył wczoraj ślubowanie przed Prezesem Sądu Okręgowego w Toruniu, upoważnionym przez Ministra Sprawiedliwości. A my przypominamy, że doradca restrukturyzacyjny może m.in.: świadczyć usługi doradcze dla wierzycieli w związku z zagrożeniem niewypłacalnością bądź niewypłacalnością ich…