Tak było wczoraj podczas konferencji „Twoja Firma 2020”, zorganizowanej przez SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu. Wśród prelegentów nie zabrakło eksperta z MUST Jacka Krzemińskiego, którego prezentacja obejmowała tematykę związaną z PPK, RODO, prostą spółką akcyjną oraz przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Dziękujemy za zaproszenie do współorganizowania tej konferencji! Szczególne podziękowania dla głównych organizatorów oraz uczestników wydarzenia:…