Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza Kancelaria znalazła się w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. To nasz drugi udział w Raporcie! W tym roku Komisja zakwalifikowała aż siedem naszych dobrych praktyk. Raport jest publikacją wydawaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zawiera informacje na temat dobrych praktyk z zakresu CSR, czyli podejmowanych przez…

Przedstawiamy część drugą opracowania poświęconego „tarczy antykryzysowej” — wybrane, podstawowe regulacje wynikające z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) oraz Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z…

Z uwagi na liczbę dotychczasowych obostrzeń, w zmienionej formule przedstawiamy wszystkie obowiązujące na podstawie dotychczasowych rozporządzeń istotne ograniczenia, zaznaczając w części szczegółowej kolorem lub przekreśleniem zmiany, jakie nastąpiły w okresie od ostatniej aktualizacji (16 kwietnia 2020 roku). Najistotniejsze zmiany obowiązujące od 20 kwietnia 2020 r. Doprecyzowanie dotychczasowego przykładowego katalogu miejsc, w których zakrywanie ust i…

Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nałożono obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą części odzieży, maski albo maseczki. Doprecyzowano również zakres miejsc, z których ograniczono korzystanie poprzez użycie definicji terenu zielonego na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Na naszej stronie znajdziecie Państwo aktualizację opracowania najnowszych rozporządzeń, które ukazały się w związku z wprowadzeniem…

Na naszej stronie znajdziecie Państwo aktualizację opracowania najnowszych rozporządzeń, które ukazały się w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a także inne dokumenty dodawane na bieżąco w związku z rozwojem sytuacji. Na bieżąco poszerzamy zakres informacji. Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

Przedstawiamy zaktualizowane opracowanie poświęcone zmianom w zakresie podatków związanym z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 9 kwietnia 2020 r., w tym: Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych…

Na naszej stronie znajdziecie Państwo aktualizację opracowania najnowszych rozporządzeń, które ukazały się w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a także inne dokumenty dodawane na bieżąco w związku z rozwojem sytuacji. Na bieżąco poszerzamy zakres informacji. Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

Przedstawiamy podstawowe regulacje wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w…

Na naszej stronie znajdziecie Państwo aktualizację opracowania najnowszych rozporządzeń, które ukazały się w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a także inne dokumenty dodawane na bieżąco w związku z rozwojem sytuacji. Na bieżąco poszerzamy zakres informacji. Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.