Z uwagi na liczbę dotychczasowych obostrzeń, w zmienionej formule przedstawiamy wszystkie obowiązujące na podstawie dotychczasowych rozporządzeń istotne ograniczenia, zaznaczając w części szczegółowej kolorem lub przekreśleniem zmiany, jakie nastąpiły w okresie od ostatniej aktualizacji (3.05.2020). Najistotniejsze zmiany obowiązujące (co do zasady) od 18 maja 2020 r. powraca działalność gastronomiczna (w tym restauracje hotelowe), działalność fryzjerska i…

Przedstawiamy część trzecią opracowania poświęconego „tarczy antykryzysowej” — wybrane, podstawowe regulacje wynikające z Ustawy dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). Przepisy ustawy obowiązują co do zasady od dnia 16 maja 2020 r., z zastrzeżeniem niektórych…

Przedstawiamy omówienie najważniejszych zagadnień programów wsparcia dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o „Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju”. Nowe informatory do pobrania Program wsparcia dla mikroprzedsiębiorców w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (aktualizacja 7 maja) Program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach…

Z uwagi na liczbę dotychczasowych obostrzeń, w zmienionej formule przedstawiamy wszystkie obowiązujące na podstawie dotychczasowych rozporządzeń istotne ograniczenia, zaznaczając w części szczegółowej kolorem lub przekreśleniem zmiany, jakie nastąpiły w okresie od ostatniej aktualizacji (19 kwietnia). Najistotniejsze zmiany obowiązujące (co do zasady) od 4 maja 2020 r. zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej może nastąpić…