Przedstawiamy zaktualizowane opracowanie poświęcone zmianom w zakresie podatków związanym z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 9 kwietnia 2020 r., w tym:

  • Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 374),
  • Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

Pobierz zaktualizowane opracowanie