KONTAKT

aleksandra.gizinska@must-legal.pl

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo, którego tytuł Najlepszego Studenta uzyskała w roku 2017. Stypendystka Miejskiego Programu Stypendialnego dla najlepszych studentów toruńskich uczelni wyższych. Prelegentka i organizatorka wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.