Spieszymy donieść, że doradca restrukturyzacyjny z licencją o numerze 1362 to też radca prawny z naszej Kancelarii Bartosz Grenda.

Bartosz Grenda złożył wczoraj ślubowanie przed Prezesem Sądu Okręgowego w Toruniu, upoważnionym przez Ministra Sprawiedliwości.

A my przypominamy, że doradca restrukturyzacyjny może m.in.:

  • świadczyć usługi doradcze dla wierzycieli w związku z zagrożeniem niewypłacalnością bądź niewypłacalnością ich dłużników w celu ochrony interesów wierzycieli,
  • zostać ustanowiony pełnomocnikiem procesowym w sprawach restrukturyzacji i upadłości,
  • wykonywać czynności nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy ustanowionych dla dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, czy też
  • pełnić funkcję zarządcy w ramach egzekucji przez zarząd przymusowy,
  • pełnić funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym.