KONTAKT

bartosz.grenda@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Restrukturyzacja przedsiębiorstw, upadłości

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Prawo spółek, postępowanie sądowe i egzekucyjne, prawo cywilne, prawo przewozowe, upadłość konsumencka, praktyczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw

KARIERA

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Prawo. Obronił pracę magisterską pt. „Przestępstwo z art. 178a k.k. w świetle orzecznictwa i doktryny” pod kierunkiem Sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie dr Krystyny Szczechowicz. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w czasie studiów pracując w jednej z największych toruńskich Kancelarii.

KONFERENCJE

Konferencja pt. „Znaczenie Prawa Rzymskiego w formowaniu współczesnego prawnika. Fundamenty europejskich systemów prawnych” zorganizowana przez Samorząd Studencki Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 grudnia 2007 r. w Olsztynie

ORGANIZACJE

  1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu
  2. Stowarzyszenie Obrony Podatników

JĘZYKI

Język angielski