KONTAKT

edyta.lewandowska@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Zamówienia publiczne, prawo umów, obsługa jednostek sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Prawo cywilne, postępowanie cywilne, administracyjne i sądowoadministracyjne, obsługa jednostek sektora finansów publicznych, obsługa prawna przedsiębiorców, prawo umów handlowych, prawo rodzinne, przygotowywanie analiz i opinii prawnych

KARIERA

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Organizatorka i uczestniczka wielu projektów o charakterze edukacyjnym, w tym koordynatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej z zakresu prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już podczas studiów, pracując w jednej z największych toruńskich Kancelarii. Mediator z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych (egzamin certyfikujący w standardach VCC). Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych, w tym w zakresie zamówień publicznych, a także przedsiębiorców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych — m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

  1. 2013 r. — Koordynatorka II Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych”
  2. 2012–2013 r. — Studencka Akademia Prawa — prowadzenie warsztatów z zakresu prawa cywilnego dla licealistów
  3. Działalność w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland — m.in. Prezes Grupy Lokalnej ELSA Toruń kadencji 2013/2014

SZKOLENIA I KONFERENCJE

  1. „Partnerstwo publiczno-prywatne jako prawna forma realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. PPP w kontekście Funduszy Europejskich” — 26 września 2013 r.
  2. II Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych” — 25 października 2013 r.
  3. Konferencja Naukowa „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” — 14 marca 2014 r.
  4. Kurs Akademia Mediatora — 20 stycznia–3 marca 2018 r.

JĘZYKI

Język angielski (certyfikat językowy z języka prawniczego TOLES Higher)