Kredyty frankowe

Wspólnie z Kancelarią Lexima świadczymy kompleksową pomoc dla osób posiadających kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej. Tworzymy zespół doświadczonych radców prawnych specjalizujących się w sporach przeciwko bankom.

W każdej sprawie dokonujemy bezpłatnych analiz umów kredytowych pod kątem występowania klauzul niedozwolonych. Obliczymy wartość Państwa korzyści w różnych wariantach rozstrzygnięcia sądowego: unieważnienie umowy, „odfrankowienie” oraz spready.

Jakie mają Państwo prawa?

Unieważnienie umowy kredytu

W przypadku zawarcia umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego istnieje możliwość unieważnienia umowy, jako czynności sprzecznej z ustawą albo mającej na celu obejście ustawy. Jeśli umowa zostanie unieważniona przez sąd, traktowana jest jako niezawarta, a co za tym idzie strony powinny zwrócić sobie to co świadczyły nawzajem.

Uznanie klauzul indeksacyjnych za niedozwolone

Kredytobiorca posiadający umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego ma możliwość wystąpienia z roszeniem uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone. Jeśli klauzule zostaną uznane za niedozwolone, umowa pozostaje ważna, natomiast klauzule regulujące indeksację nie mają zastosowania. W konsekwencji istnieje konieczność ponownego przeliczenia kwoty należnej do spłaty na rzecz banku, bez zastosowania niekorzystnych postanowień umownych. W takiej sytuacji, sąd przeliczy kredyt z indeksowanego do waluty obcej na złotowy, zgodnie z opinią biegłego w tym zakresie.

Wyrok TSUE w sprawie polskiej

W dniu 3 października 2019 roku TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie frankowej (C-260/18). TSUE uznał, że „sądy krajowe nie mogą uzupełniać umowy kursem średnim NBP, a w toku procesu to konsument decyduje czy nieważność umowy jest dla niego korzystna. Tym samem sądy krajowe mogą stwierdzać nieważność umowy albo orzekać o jej odfrankowieniu. Wyrok ten jest przełomowy, nie tylko dlatego, że został wydany na gruncie analizy polskiego systemu prawnego, ale także dlatego, że potwierdza i umacnia kształtowaną przez polskie sądy korzystną dla Frankowiczów linie orzeczniczą”.

Film ze szkolenia

Oferta

Zgłoszenie sprawy do analizy

Przeanalizujemy Państwa sprawę pod kątem możliwości wytoczenia pozwu przeciwko bankowi.

Zawarcie umowy

Przedstawimy Państwu warunki współpracy oraz honorarium Kancelarii.

Prowadzenie sprawy

Będziemy Państwa reprezentować na każdym etapie sprawy, w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym.

Wykonanie wyroku sądu

W przypadku uzyskania korzystnego dla Państwa orzeczenia sądu, będziemy egzekwować jego wykonanie, reprezentując Państwa w postępowaniu egzekucyjnym.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z banku

Poniżej oddajemy do Państwa dyspozycji wzór zaświadczenia o kredycie. Wniosek należy uzupełnić o swoje dane i złożyć w banku, aby otrzymać wszystkie potrzebne informacje o swoim kredycie, niezbędne dla rozpoczęcia sporu z bankiem w zakresie przewalutowania.

Honorarium

O należnym honorarium zostaniecie Państwo poinformowani już po wstępnej analizie Państwa sprawy. Ofertujemy dwa warianty:

 • Ryczałtowy (wynagrodzenie ustalone z góry, niezmienne)
 • Mieszany (wynagrodzenie ustalone z góry + procent wygranej dla Państwa kwoty)

Istnieje możliwość płatności ratalnej.

Przykłady banków, których umowy są przez nas analizowane

 • GetIn Noble Bank (również dawny Dom Bank)
 • Deutsche Bank
 • Millennium Bank
 • Santander Bank (również dawny Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank)
 • mBank (również BRE Bank)
 • BNP Paribas BGŻ (również dawny Fortis Bank)
 • BPH (również dawny GE Money Bank)
 • DNB Nord
 • EuroBank
 • PEKAO
 • PEKAO Bank Hipoteczny
 • Raiffeisen (również dawny Polbank EFG)
 • PKO BP (również dawny Nordea Bank)

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

  Nazwa banku (wymagane)

  Rok podpisania umowy (wymagany)

  Adres e-mail (wymagany)

  Numer telefonu

  Załącznik (np. umowa kredytowa)

  Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Kazimierza Jagiellończyka 4/8, 87-100 Toruń w celu zapewnienia jakości obsługi oraz w celach marketingowych Administratora, a w szczególności w celu przedstawienia przez Administratora oferty współpracy. Administratorem Twoich danych osobowych jest Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Kazimierza Jagiellończyka 4/8, 87-100 Toruń. W związku z udostępnieniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: franki@must-legal.pl.