KONTAKT

jacek.krzeminski@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Arbitraż, prawo konkurencji, prawo nieruchomości, prawo spadkowe i planowanie spadkowe, prawo spółek

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Postępowanie sądowe i egzekucyjne, prawo cywilne, prawo umów handlowych i gospodarczych, prawo przewozowe, prawo własności intelektualnej

KARIERA

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach europeistyka i prawo. W czasie studiów dwukrotnie brał udział w międzynarodowym konkursie prawniczym z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (jako członek zespołu, a później trener), którego finały corocznie odbywają się w Wiedniu. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Egzamin radcowski zdał z drugim wynikiem na roku. Uczestnik — również jako prelegent — wielu konferencji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w czasie studiów pracując w jednej z największych toruńskich kancelarii. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami gospodarczymi, w tym w szczególności obsługą spółek prawa handlowego, przekształceniami podmiotowymi, prawnymi aspektami handlu międzynarodowego, arbitrażem oraz prawem konkurencji. Dodatkowo zajmuje się sprawami z zakresu prawa nieruchomości oraz podatkowego.

WYBRANE PUBLIKACJE

  1. „Arbiter jednostronnie mianowany przez stronę w arbitrażu międzynarodowym” [w:] Studia Iuridica Torunensia, Tom XII 2013
  2. „Security interest burdening transport vehicles — The Cape Town Convention and its implementation in national law” [w:] Rapports polonais. XIXe Congres International de droit Compare, Łódź University Press, red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź 2014, współautorstwo wraz z prof. UMK dr hab. M. Dragun-Gertner oraz dr Z. Pepłowską-Dąbrowską
  3. „Class action arbitration — w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu dochodzenia roszczeń przez konsumentów” [w:] Studia Iuridica Torunensia, Tom XIV 2015
  4. Sprawozdanie pt. „Report from XIXth International Congress of Comparative Law Held in Vienna, 20–26th July 2014” [w:] Comparative Law Review, Tom 18 (2014), współautor razem z dr Z. Pepłowską-Dąbrowską

KONFERENCJE

  1. Konferencja pt. „Kierunki zmian w najnowszych regulacjach arbitrażu” zorganizowana przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 12 lutego 2014 r. w Warszawie
  2. Konferencja zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 21 maja 2014 r. w Warszawie; temat referatu: „Wpływ prawa unijnego na stosowanie polskiego prawa antymonopolowego przez sądy arbitrażowe”
  3. Kongres zorganizowany przez International Academy of Comparative Law (IACL), Interdisciplinary Association of Comparative and Private International Law oraz Uniwersytet Wiedeński w dniach 20–26 lipca 2014 r. w Wiedniu. Wystąpienie razem z dr Z. Pepłowską-Dąbrowską w ramach seminarium “Security interests burdening transport vehicles — The Cape Town Convention and its implementation in national law”
  4. Konferencja pt. „European Seminar on the Cape Town Convention and its Aircraft Protocol Advancing Ratification and Implementation” zorganizowana przez UNIDROIT we współpracy z Aviation Working Group oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie

ORGANIZACJE

  1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu
  2. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

JĘZYKI

Język angielski