KONTAKT

krzysztof.zawadzki@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Windykacja należności

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Prawo cywilne, prawo ubezpieczeniowe

KARIERA

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Obronił pracę magisterską na temat „Postępowanie administracyjne w sprawie opłat adiacenckich”. Przez okres całych studiów był stypendystą stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów. We wrześniu 2018 r. zdał pozytywnie egzamin wstępny na aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w czasie studiów odbywając praktykę, a następnie pracując w naszej kancelarii.

KONFERENCJE I WARSZTATY

  1. Listopad 2014 r. — warsztaty „Jesienne Dni Praktyk Prawniczych”
  2. Kwiecień 2016 r. — Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe — II edycja”
  3. Kwiecień 2017 r. — Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe — III edycja”