KONTAKT

lukasz.sobolewski@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Ochrona danych osobowych, postępowania ws. funduszy europejskich, prawo geologiczne i górnicze, prawo rodzinne, w tym w szczególności sprawy o rozwód i sprawy majątkowe, prawo spadkowe i planowanie spadkowe, ochrona wizerunku i prawa autorskie

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Obsługa prawna przedsiębiorstw, postępowanie sądowe i egzekucyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo umów handlowych i gospodarczych

KARIERA

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał najlepszy wynik egzaminu radcowskiego w komisji egzaminacyjnej powołanej dla OIRP w Toruniu oraz OIRP w Bydgoszczy, co jednocześnie stanowi jedną z czołowych lokat w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez ostatnie lata w jednej z największych toruńskich Kancelarii radcowskich. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

 1. Od marca 2015 r. prowadzi zajęcia z edukacji prawnej w Gimnazjum i Liceum Kolegium Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
 2. Wielokrotny uczestnik akcji „Niebieski Parasol” polegającej na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, organizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu
 3. Udział w akcji I’m the Million w 2016 r., promującej przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
 4. Październik 2016 r. — uczestnik akcji „Na Torach Prawa” organizowanej przez OIRP Toruń, polegającej na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych
 5. Listopad 2018 r. — prowadzący zajęcia w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu w ramach Europejskiego Dnia Prawnika
 6. Luty 2019 r. — One Billion Rising Toruń: uczestnik debaty „Toruńskie Dziewuchy pytają o przemoc domową”

ORGANIZACJE

 1. Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu
 2. Członek Komisji Promocji Zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu
 3. Członek Komisji ds. Informatyzacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu

SZKOLENIA I KONFERENCJE

 1. Czerwiec 2012 r. — uczestniczył w wyjeździe szkoleniowym do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu, organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych
 2. 2013 r. — prowadził szkolenia dla bezrobotnych z prawa pracy i prawa rodzinnego, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Październik 2013 r. — uczestnik posiedzenia Komitetu Stałego ds. Nowych Technologii przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
 4. Kwiecień 2018 r. — uczestnik Kongresu RODO organizowanego przez Wolters Kluwer
 5. Listopad 2018 r. — konferencja Inwestycje Level UP! Toruń 2018 organizowana przez Dziennik Gazeta Prawna — prowadzący warsztaty „Inwestycje w samorządach – case studies”

JĘZYKI

Język angielski

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

2020 r. — Fundacja Pracownia Dialogu: pełnomocnik w mediacjach prowadzonych w ośrodku mediacyjnym