KONTAKT

lukasz.sobolewski@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Prawo rodzinne, w tym w szczególności sprawy o rozwód i sprawy majątkowe, prawo nieruchomości, prawo spadkowe i planowanie spadkowe
prawo geologiczne i górnicze, prawo wykroczeń, w szczególności wykroczenia drogowe, postępowania ws. funduszy europejskich

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Obsługa prawna przedsiębiorstw, postępowanie sądowe i egzekucyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo umów handlowych i gospodarczych

KARIERA

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał najlepszy wynik egzaminu radcowskiego w komisji egzaminacyjnej powołanej dla OIRP w Toruniu oraz OIRP w Bydgoszczy, co jednocześnie stanowi jedną z czołowych lokat w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez ostatnie lata w jednej z największych toruńskich Kancelarii radcowskich. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

  1. Od marca 2015 r. prowadzi zajęcia z edukacji prawnej w Gimnazjum i Liceum Kolegium Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
  2. Wielokrotny uczestnik akcji „Niebieski Parasol” polegającej na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, organizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu
  3. Udział w akcji I’m the Million w 2016 r., promującej przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet

ORGANIZACJE

  1. Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu
  2. Członek Komisji Promocji Zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu
  3. Członek Komisji ds. Informatyzacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu

SZKOLENIA I KONFERENCJE

  1. Czerwiec 2012 r. — uczestniczył w wyjeździe szkoleniowym do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu, organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych
  2. 2013 r. — prowadził szkolenia dla bezrobotnych z prawa pracy i prawa rodzinnego, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  3. Październik 2013 r. — uczestnik posiedzenia Komitetu Stałego ds. Nowych Technologii przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

JĘZYKI

Język angielski