KONTAKT

marcin.minkiewicz@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Podatki, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo zamówień publicznych, upadłości, restrukturyzacje i postępowania naprawcze, prawo spółek

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Postępowanie sądowe i egzekucyjne, obsługa prawna przedsiębiorstw, obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych, prawo cywilne, prawo umów handlowych i gospodarczych, prawo nieruchomości

KARIERA

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Słuchacz studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez kilkanaście lat w jednej z największych toruńskich Kancelarii. Prowadzi również obsługę prawną przedsiębiorstw, wśród których znajdują się między innymi ceniony w branży producent szyb zespolonych i przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

PUBLIKACJE

  1. „Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” [w] „Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw”, red. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009
  2. Recenzja: Bogusław Banaszak, „Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych”, Przegląd Sejmowy nr 5(88)/2008

KONFERENCJE

  1. II Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie w Toruniu, 4–5 czerwca 2008 roku
  2. I Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 15–16 października 2008 roku

ORGANIZACJE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu

JĘZYKI

Język angielski