KONTAKT

marcin.minkiewicz@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Przekształcenia, fuzje i przejęcia, prawo podatkowe, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo spółek, prawo umów

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Postępowanie sądowe i egzekucyjne, obsługa prawna przedsiębiorstw, obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych, obsługa prawna spółdzielni

KARIERA

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Słuchacz studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez kilkanaście lat w jednej z największych toruńskich Kancelarii. Prowadzi również obsługę prawną przedsiębiorstw, wśród których znajdują się między innymi ceniony w branży producent szyb zespolonych i przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

PUBLIKACJE

  1. „Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” [w] „Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw”, red. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009
  2. Recenzja: Bogusław Banaszak, „Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych”, Przegląd Sejmowy nr 5(88)/2008

SZKOLENIA I KONFERENCJE

  1. II Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie w Toruniu, 4–5 czerwca 2008 r.
  2. I Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze, WPiA UMK, Toruń, 15–16 października 2008 r.
  3. Ceny transferowe oraz planowane zmiany, Gdańsk, 28 lipca 2016 r.
  4. IV Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK, WPiA UMK, Toruń, 1–2 marca 2019 r.

ORGANIZACJE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu

JĘZYKI

Język angielski