Przedstawiamy opracowanie wybranych zagadnień dotyczących znowelizowanej ponad miesiąc temu, ale dopiero wczoraj opublikowanej w Dzienniku Ustaw, ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2112). Przepisy co do zasady wchodzą w życie w dniu 30 listopada 2020 r.

Najistotniejsze zmiany to, między innymi:

  • możliwość odmowy udzielenia lub utraty udzielonej po 30.11.2020 pomocy publicznej ustalanej przez Radę Ministrów (m.in. z PFR lub programów rządowych) w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19,
  • podwyższenie do 1000 zł wysokości kary grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń epidemicznych,
  • wprowadzenie do ustawy podstawy prawnej pozwalającej na wydanie nakazu zasłania ust i nosa przez osoby niezakażone (na tę chwilę nie ma jednak prawidłowego rozporządzenia, które taki obowiązek by faktycznie nakładało – rozporządzenie dot. nakazów i zakazów z 28 listopada 2020 r. zostało bowiem wydane przed ogłoszeniem tej ustawy).

Pobierz opracowanie