Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza Kancelaria znalazła się jako jedna z pięciu firm z województwa kujawsko-pomorskiego w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. To nasz pierwszy udział w Raporcie, ale zaczynamy z rozmachem, bo Komisja zakwalifikowała aż pięć naszych dobrych praktyk.

Raport jest publikacją wydawaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zawiera informacje na temat dobrych praktyk z zakresu CSR, czyli podejmowanych przez firmy działań, programów lub projektów, które m.in.:

  • są wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy,
  • są spójne z działalnością firmy, powiązane z misją i wizją firmy, jej wartościami, strategią biznesową i strategią CSR,
  • przynoszą korzyści firmie oraz interesariuszom, na rzecz których działanie jest podejmowane.

Nasze dobre praktyki CSR to:

  1. Współpraca ze szkołami w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
  2. Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
  3. Dobra karma od MUST
  4. Świąteczne charytatywne kartki dobroczynne
  5. Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw

Dostęp do Raportu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/.