Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza Kancelaria znalazła się w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. To nasz drugi udział w Raporcie! W tym roku Komisja zakwalifikowała aż siedem naszych dobrych praktyk.

Raport jest publikacją wydawaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zawiera informacje na temat dobrych praktyk z zakresu CSR, czyli podejmowanych przez firmy działań, programów lub projektów, które m.in.:

  • są wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy,
  • są spójne z działalnością firmy, powiązane z misją i wizją firmy, jej wartościami, strategią biznesową i strategią CSR,
  • przynoszą korzyści firmie oraz interesariuszom, na rzecz których działanie jest podejmowane.

Nasze długoletnie dobre praktyki CSR to:

  • Współpraca ze szkołami w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
  • Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
  • Dobra karma od MUST
  • Świąteczne charytatywne kartki dobroczynne
  • Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw

Nasze nowe dobre praktyki CSR to:

  • Udział MUST w akcji #sadziMY
  • Nowe wyposażenie dla Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim

Na tym nie poprzestajemy! Kontynuujemy nasze działania pro bono i zamieszczamy istotne informacje związane ze stanem epidemii: must-legal.pl/koronawirus.

Dostęp do Raportu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/.