KONTAKT

paulina.komorowska@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie i prawa pokrewne

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Prawo cywilne, postępowanie cywilne, windykacja należności, obsługa jednostek sektora finansów publicznych, prawo konsumenckie, prawo umów handlowych i gospodarczych, przygotowywanie analiz i opinii prawnych

KARIERA

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach prawo oraz administracja. Obroniła pracę magisterską na temat „Fotografia — aspekty prawne” pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. Marii Dragun-Gertner oraz pracę licencjacką na temat „Klauzula zakazu konkurencji w ochronie interesów pracodawcy na gruncie prawa pracy” pod kierunkiem dr. hab. J. Piątkowskiego na ocenę bardzo dobrą. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już od II roku studiów odbywając praktykę, a następnie pracując w jednej z największych toruńskich kancelarii.

SZKOLENIA I KONFERENCJE

  1. Konferencja pt. „Ataki sieciowe 2015″ zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 24–25 marca 2015 r.
  2. II Międzynarodowa Konferencja „Od Bliskiego do Dalekiego Wschodu” zorganizowana przez Koło Naukowe Studiów Wschodnich przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 16 maja 2015 r.
  3. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

ORGANIZACJE

  1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu
  2. Stowarzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne — Sekretarz zarządu

JĘZYKI

Język angielski