Zgodnie z art. 76 Konstytucji RP władze publiczne chronią konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Zakres tej ochrony określają akty prawne składające się na tzw. dziedzinę praw konsumenckich. Jest to jedna z naszych specjalizacji, dlatego angażujemy się w propagowanie wiedzy o prawach jakie mają konsumenci w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami (np. w przypadku zakupu towaru niskiej jakości, reklamach wprowadzających w błąd, niedozwolonych klauzulach w umowie itd.).

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się niedawno publikacja, pt. Prawo konsumenckie w praktyce. Jej współautorem jest mecenas Jacek Krzemiński, w części dotyczącej przyszłości arbitrażu konsumenckiego.