19 lipca 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Jest to ważna informacja dla wielu przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (według statystyk, w CEIDG wpisanych jest obecnie blisko 200 tysięcy osób, które ukończyły 65. rok życia). Projekt stanowi bowiem odpowiedź na potrzebę usprawnienia procedury kontynuowania działalności gospodarczej przez spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy.

Wspomniany projekt zakłada m.in., że prowadzenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie powierzone zarządowi sukcesyjnemu. Zarząd ten będzie mógł być powołany przez samego przedsiębiorcę za jego życia, do czego będzie potrzebne zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności albo przez:

  • małżonka przedsiębiorcy, za zgodą wszystkich znanych mu spadkobierców przedsiębiorcy albo zapisobiercy windykacyjnego,
  • osobę, która przyjęła zapis windykacyjny, za zgodą małżonka przedsiębiorcy — w przypadku, gdy przedsiębiorstwo jest przedmiotem zapisu windykacyjnego albo
  • osobę, która przyjęła spadek, za zgodą wszystkich pozostałych znanych jej spadkobierców oraz małżonka przedsiębiorcy, chyba że otwarto testament, w którym uczyniony został zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo.

Projekt zakłada jednak, że w przypadku, gdy przedsiębiorca sam nie powoła zarządu sukcesyjnego, uprawnienie do jego powołania przez jego spadkobierców wygaśnie z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Warto również wspomnieć, że zarządca sukcesyjny co do zasady nie będzie odpowiadać za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Co prawda, projekt jest dopiero na etapie konsultacji społecznych, ale wstępna analiza regulacji pozwala mieć nadzieję, że jej przepisy rzeczywiście pozwolą na zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, a co za tym idzie pozwolą na utrzymanie źródła przychodów spadkobierców oraz miejsc pracy.

Jeżeli interesuje Cię problem sukcesji, skontaktuj się z naszymi specjalistami: