Kamil Dobies — doradca restrukturyzacyjny, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz restrukturyzacją. Ponad trzynaście lat związany był z przemysłem, gdzie jego działania skoncentrowały się na restrukturyzacji przedsiębiorstw, które stanęły przed wyzwaniem zmiany strategii działania. Celem było opracowanie takiego modelu funkcjonowania firmy, który pozwoli się jej rozwijać w nowych warunkach gospodarczych. W kolejnych latach uczestniczył w wielu projektach optymalizacyjnych oraz M&A.

Oferujemy Państwu nasze wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Współpracujemy z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym Kamilem Dobiesem, dzięki czemu możemy świadczyć nasze usługi kompleksowo.

Nieważne, czy występujecie Państwo w roli wierzyciela, czy dłużnika.

Doradzimy Państwu we wszelkich aspektach związanych z upadłością lub restrukturyzacją:

  • Doradztwo w zakresie wyboru najdogodniejszej ścieżki postępowania restrukturyzacyjnego
  • Pełna analiza przyczyn powstania stanu niewypłacalności
  • Przygotowywanie strategii restrukturyzacji
  • Przygotowywanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami
  • Reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli, na spotkaniach rad wierzycieli, czy też w kontaktach z nadzorcami sądowymi, zarządcami oraz sądami
  • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckie
  • Pełna analiza wpływu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego na stosunki z dłużnikiem
  • Nadzór nad prawidłowym ujęciem wierzytelności w spisach wierzytelności