Nieruchomości i prawo mieszkaniowe

 • Obsługa spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i zarządców
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych z:
  • planowaniem przestrzennym,
  • gospodarką nieruchomościami,
  • gruntami rolnymi i leśnymi,
  • procesami budowlanymi,
  • ochroną środowiska
 • Reprezentacja w postępowaniach wywłaszczeniowych
 • Obsługa transakcji na nieruchomościach: umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, umowy kredytowe
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie/zniesienie współwłasności)