Postępowanie sądowe, egzekucyjne i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

  • Ocena ryzyka oraz przygotowaniem strategii procesowej
  • Przygotowywanie pozwów, pism procesowych, wniosków oraz środków zaskarżenia
  • Reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym mającym na celu odzyskanie należności
  • Nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym
  • Prowadzenie postępowań z zakresu ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
  • Prowadzenie postępowań zabezpieczających
  • Prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych