Prawo i postępowanie administracyjne

  • Reprezentacja w sporach przeciwko PFRON
  • Doradztwo w zakresie prawa górniczego, geologicznego
  • Doradztwo w zakresie prawo wodnego
  • Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska
  • Doradztwo w zakresie prawa farmaceutycznego
  • Doradztwo w zakresie prawa budowlanego
  • Doradztwo w zakresie prawa oświatowego
  • Doradztwo w zakresie prawa rolnego
  • Sporządzanie i opiniowanie aktów prawa miejscowego
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego