Prawo rodzinne

 • Przygotowanie i prowadzenie spraw o rozwód/separację
 • Doradztwo w zakresie podziału majątku wspólnego
 • Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • Wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania małżonka
 • Zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej
 • Sporządzanie małżeńskich umów majątkowych
 • Doradztwo w zakresie przyznania/pozbawienia/zawieszenia/ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • Powierzanie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
 • Zaprzeczanie ojcostwa/macierzyństwa
 • Ustalanie ojcostwa i zasądzanie alimentów
 • Sądowe dochodzenie alimentów na dzieci lub na małżonka
 • Doradztwo w zakresie podwyższenia/obniżenia alimentów
 • Egzekucja alimentów
 • Stwierdzanie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • Doradztwo w zakresie opieki naprzemiennej
 • Doradztwo w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem
 • Doradztwo w zakresie reprezentowania dziecka w sprawach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym
 • Rozporządzanie majątkiem dziecka