Prawo spółdzielcze

  • Analizy prawne i doradztwo w zakresie działalności spółdzielni
  • Doradztwo w zakresie tworzenia/łączenia/podziału/przekształcenia/likwidacji spółdzielni
  • Pomoc w obsłudze zgromadzeń
  • Pomoc w obsłudze posiedzeń zarządu i rad nadzorczych
  • Przygotowywanie projektów uchwał i umów
  • Doradztwo w zakresie finansowania spółdzielni
  • Doradztwo w zakresie funkcjonowania spółdzielni pracy (spółdzielni inwalidów)
  • Doradztwo w zakresie funkcjonowania rolniczych spółdzielni produkcji rolnej
  • Doradztwo z zakresie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych