Prawo spółek

  • Analizy prawne i doradztwo w zakresie działalności spółek osobowych i handlowych
  • Doradztwo w zakresie tworzenia/łączenia/przekształcenia/likwidacji spółek
  • Pomoc w obsłudze zgromadzeń
  • Przygotowywanie projektów uchwał i umów o charakterze korporacyjnym
  • Umowy wspólników i akcjonariuszy
  • Doradztwo w zakresie finansowania spółek
  • Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw