Prawo umów

 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów faktoringowych, leasingowych
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów deweloperskich
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania kontraktów menadżerskich
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów agencyjnych, umów pośrednictwa
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów bankowych
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów o współpracy handlowej, umów ramowych
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów o roboty budowlane
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów o zabezpieczenie wierzytelności
 • Doradztwo w zakresie u sporządzania i opiniowania umów ubezpieczeń
 • Tworzenie Ogólnych Warunków Sprzedaży
 • Identyfikacja niedozwolonych porozumień