Prawo zamówień publicznych

Oferujemy Zamawiającym kompleksowe wsparcie związane z udzielaniem zamówień publicznych, w szczególności:

  • Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego
  • Przygotowanie i weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektów umów
  • Udzielanie porad prawnych związanych z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  • Reprezentacja w postępowaniach przed KIO

Doradzamy także Wykonawcom, którzy ubiegają się o udzielanie zamówienia:

  • Przygotowywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Analiza dokumentacji przetargowej w celu dostosowania oferty Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Doradztwo w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • Ocena zasadności wniesienia środków ochrony prawnej
  • Reprezentacja w postępowaniach przed KIO