Restrukturyzacje i upadłości

  • Doradztwo w zakresie wyboru najdogodniejszej ścieżki postępowania restrukturyzacyjnego
  • Pełna analiza przyczyn powstania stanu niewypłacalności
  • Przygotowywanie strategii restrukturyzacji
  • Przygotowywanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami
  • Reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli, na spotkaniach rad wierzycieli, czy też w kontaktach z nadzorcami sądowymi, zarządcami oraz sądami
  • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckie
  • Pełna analiza wpływu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego na stosunki z dłużnikiem
  • Nadzór nad prawidłowym ujęciem wierzytelności w spisach wierzytelności

Więcej szczegółów na temat tej specjalizacji w zakładce „Restrukturyzacje”.