0
OBSZARÓW SPECJALIZACJI
0
LAT DOŚWIADCZENIA
0
RADCÓW PRAWNYCH

 

O NAS

Jesteśmy przekonani, że najważniejszy jest sukces naszych Klientów. Pragniemy mieć w nim swój udział, zapewniając pomoc i obsługę prawną na najwyższym poziomie. Dzięki temu mogą skupić się na tym co ważne — rodzinie, pracy lub biznesie.

Staramy się być o krok przed potrzebami naszych Klientów prowadzących firmy. Doskonalimy się każdego dnia zgłębiając tajniki branż i sektorów, w których działają. Pozwala nam to dostosować świadczoną obsługę prawną do ich rzeczywistych potrzeb.

Wierzymy, że nie mniej ważny niż powodzenie w życiu zawodowym jest spokój w życiu prywatnym. Dlatego w codziennej pracy pochylamy się również nad wszelkimi sprawami dotyczącymi tej sfery życia.

Możesz nam zaufać. Nie teoretyzujemy, tylko znajdujemy rozwiązania.

AKTUALNOŚCI

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Postępowania sądowe i arbitrażowe oraz egzekucyjne

W ramach praktyki procesowej zapewniamy kompleksową i profesjonalną reprezentację przed sądami powszechnymi (zarówno pierwszo-, jak i drugoinstancyjnymi), Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi. Reprezentujemy również klientów przed krajowymi sądami arbitrażowymi (instytucjonalnymi i ad hoc).

Prawo spadkowe i planowanie spadkowe

Pomagamy Klientom przeprowadzić postępowanie spadkowe obejmujące stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Przygotowujemy projekty umów o dział spadku lub sprzedaży udziału w spadku. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących unieważnienia testamentu spadkodawcy i sprawach o zachowek.

Prawo rodzinne

W ramach praktyki prawa rodzinnego zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych, o orzeczenie alimentów oraz ich podwyższenie/obniżenie, spraw o separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, spraw o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, o zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Specjalizujemy się w reprezentacji Klienta przed sądem, jeżeli jednak w danej sprawie jest to możliwe, to pomagamy również w mediacji.

Nieruchomości

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami, w szczególności w kwestiach związanych z zasiedzeniem, wywłaszczeniem oraz zniesieniem współwłasności nieruchomości. Dokonujemy analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich.

Podatki

Zapewniamy pomoc z zakresu prawa podatkowego, świadcząc w tym zakresie usługi doradcze, przeprowadzając konsultacje i przygotowując ekspertyzy. Analizujemy skutki podatkowe planowanych przedsięwzięć i proponujemy rozwiązania najkorzystniejsze dla Klientów.

Restrukturyzacje i upadłości

W ramach praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem oraz reprezentacją naszych Klientów, występujących zarówno w roli dłużnika jak i wierzyciela.

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji, na które składa się prawo antymonopolowe, prawo subwencyjne oraz prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa, która wymaga umiejętności analitycznego myślenia i pogłębionej wiedzy.

Prawo spółek

Korzystając ze zdobytego doświadczenia pomagamy naszym Klientom w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach. Opracowujemy i pomagamy wdrożyć koncepcję struktury prawnej i organizacyjnej prowadzonej przez nich działalności, kierując się przy tym zasadą poszukiwania najskuteczniejszego rozwiązania dla Klienta.

Prawo zamówień publicznych

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywane podczas współpracy zarówno z Zamawiającymi, jak i Wykonawcami, daje nam szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności, które wykorzystujemy w toku postępowań.

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej — umów licencyjnych czy umów o przeniesienie praw własności intelektualnej. Reprezentujemy Klientów w sporach o ochronę praw autorskich.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Specjalizacje: podatki, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo zamówień publicznych, upadłości, restrukturyzacje i postępowania naprawcze, prawo spółek. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo korporacyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie, odszkodowania, ceny transferowe, postępowanie podatkowe i karnoskarbowe. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo rodzinne, prawo nieruchomości, prawo spadkowe, prawo geologiczne i górnicze, prawo wykroczeń, postępowania ws. funduszy europejskich. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo spółek, prawo nieruchomości, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo spadkowe. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo umów handlowych i gospodarczych, przekształcenia przedsiębiorstw. Czytaj więcej →
Specjalizacje: arbitraż, prawo konkurencji, prawo nieruchomości, prawo spadkowe i planowanie spadkowe, prawo spółek. Czytaj więcej →
Specjalizacje: zamówienia publiczne, mediacje cywilne, gospodarcze i rodzinne. Czytaj więcej →
Specjalizacje: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie i prawa pokrewne. Czytaj więcej →
Specjalizacja: prawo odszkodowawcze. Czytaj więcej →
Specjalizacja: windykacja należności. Czytaj więcej →

Marta Nawacka

Administracja