KONTAKT

szymon.urzedowski@must-legal.pl

SPECJALIZACJA

Przekształcenia, fuzje i przejęcia, prawo podatkowe, postępowania podatkowe i karnoskarbowe, prawo umów, odszkodowania

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Postępowanie sądowe i egzekucyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo umów handlowych i gospodarczych, prawo transportowe (transport lądowy, kolejowy i lotniczy)

KARIERA

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu, a także studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez kilkanaście lat w jednej z największych toruńskich Kancelarii radcowskich. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Doradza w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem klientów korporacyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

  1. Prowadził zajęcia z edukacji prawnej w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”
  2. Uczestnik akcji „Niebieski Parasol” polegającej na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, organizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu
  3. Udział w akcji I’m the Million w 2016 r., promującej przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
  4. Członek Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń

ORGANIZACJE

  1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu.
  2. Stowarzyszenie Jakubskie-Mokre w Toruniu

JĘZYKI

Język angielski