Przedstawiamy wybrane, podstawowe regulacje wynikające z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) oraz Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1068).

Pierwsza z ustaw obowiązuje co do zasady od dnia 24 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem niektórych regulacji wskazanych w opracowaniu. Natomiast przepisy ustawy o dodatku solidarnościowym obowiązują od 21 czerwca 2020 r.

Pobierz część czwartą opracowania

Pobierz część trzecią opracowania

Pobierz część drugą opracowania

Pobierz część pierwszą opracowania