Przedstawiamy część drugą opracowania poświęconego „tarczy antykryzysowej” — wybrane, podstawowe regulacje wynikające z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) oraz Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 694).

Przepisy obu ustaw obowiązują co do zasady od dnia 18 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem niektórych regulacji wskazanych w opracowaniu.

Informatory do pobrania

Pobierz część drugą opracowania

Pobierz część pierwszą opracowania