Przedstawiamy część trzecią opracowania poświęconego „tarczy antykryzysowej” — wybrane, podstawowe regulacje wynikające z Ustawy dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875).

Przepisy ustawy obowiązują co do zasady od dnia 16 maja 2020 r., z zastrzeżeniem niektórych regulacji wskazanych w opracowaniu.

Informatory do pobrania

Pobierz część trzecią opracowania

Pobierz część drugą opracowania

Pobierz część pierwszą opracowania