Przedstawiamy podstawowe regulacje wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 567) oraz rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk sejmowy nr 300).

Zaprezentowane informacje wynikają z przepisów pierwszej i drugiej ustawy, podpisanych przez Prezydenta i opublikowanych w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą – co do zasady – od dnia 31 marca 2020 r., z zastrzeżeniem niektórych regulacji wskazanych w opracowaniu. Trzecia ustawa nie była jeszcze przedmiotem prac sejmowych.

Informatory do pobrania

Pobierz opracowanie