Tak było wczoraj podczas konferencji „Twoja Firma 2020”, zorganizowanej przez SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu.

Wśród prelegentów nie zabrakło eksperta z MUST Jacka Krzemińskiego, którego prezentacja obejmowała tematykę związaną z PPK, RODO, prostą spółką akcyjną oraz przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Dziękujemy za zaproszenie do współorganizowania tej konferencji!

Szczególne podziękowania dla głównych organizatorów oraz uczestników wydarzenia:

  • SGB Banku Spółdzielczego w Toruniu,
  • Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu,
  • Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu,
  • Include Akademii.