Uwaga: informacja dla przedsiębiorców dotycząca negatywnych skutków pandemii koronawirusa.

Na stronie internetowej ZUS pojawił się zapowiadany wcześniej uproszczony wniosek o:

  • odroczenie terminu płatności składek,
  • zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty,
  • zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Określono, że odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej.

Uproszczony wniosek przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Wzór i szczegółowe wytyczne co do formy i zasad składania wniosku dostępne są pod adresem https://bit.ly/UproszczonyWniosekZUS.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku występujących objawów koronawirusa należy pozostać w domu i niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

W przypadku podejrzenia zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 należy kontaktować się pod numerem telefonicznym 800 190 590.

Przejdź do opracowania dotyczącego zagrożenia epidemicznego w Polsce