KONTAKT

weronika.baran@must-legal.pl

SPECJALIZACJE

Prawo karne, prawo farmaceutyczne

POZOSTAŁE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Prawo medyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne

KARIERA

Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu — prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W trakcie studiów otrzymała tytuł Najlepszej Studentki Wydziału Prawa i Administracji, a następnie została Najlepszą Absolwentką na dwóch wydziałach UMK — na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Za wybitne osiągnięcia otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Torunia, Stypendium Starosty Powiatu Kartuskiego oraz Stypendia Rektora dla Najlepszych Studentów. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych. Brała udział w wielu znaczących ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Zdobyła nagrody w konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych — Academia Rerum Socialium UMK. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół prawa karnego oraz prawa farmaceutycznego.

ORGANIZACJE

  • Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego w latach 2015–2019
  • Uniwersytecka Poradnia Prawna
  • Klinika 42

JĘZYKI

  • Język angielski